Kwalitatieve participatie helpt je om de collectieve intelligentie van je community aan te boren en inclusieve, participatieve en responsieve besluitvorming mogelijk te maken. Digitale platforms zoals dat van CitizenLab kunnen je helpen om traditioneel onderbelichte of ondervertegenwoordigde groepen binnen je community aan te spreken, en zo representatieve beslissingen te nemen. 

Je community een platform bieden om zich te engageren en mee te denken is belangrijk. Maar het is niet voldoende om representativiteit te verzekeren. Je moet als bestuur bepaalde acties ondernemen om echte vertegenwoordiging te garanderen. Gelukkig zorgt CitizenLab voor alle tools die je nodig hebt om dat proces zo vlot mogelijk te doen verlopen.

Representatieve participatie stimuleren via webtoegankelijkheid en gebruiksvriendelijke navigatie

Vanaf de eerste regel code overwegen we hoe we het CitizenLab-platform zo inclusief mogelijk kunnen maken. Dat doen we onder andere door de toegankelijkheidsrichtlijnen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) te volgen. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat ons platform toegankelijk is voor mensen met een beperking. 

Bovendien besteden we extra aandacht aan de gebruikerservaring van onze platforms. We willen ervoor zorgen dat het platform makkelijk te gebruiken is voor mensen van alle leeftijden en met alle digitale vaardigheden. Zo zetten we je op weg naar een divers en representatief participatieproject.  

Makkelijk bijhouden hoe representatief je project is

Om overheden verder te helpen om de representativiteit van hun projecten in de gaten te houden, hebben we onlangs een nieuw dashboard gelanceerd: het ‘Representation Dashboard.’ Dit dashboard geeft je een duidelijk overzicht van de demografische gegevens van je deelnemers, zoals geslacht, leeftijd, opleiding, woonplaats en andere informatie die tijdens de registratiefase is verzameld. Die data wordt automatisch vergeleken met gegevens uit de volkstelling. 

Overheden krijgen zo in een oogopslag een duidelijk beeld van hoe representatief hun participatieprojecten zijn. Dat helpt om te bepalen hoe gerechtvaardigd beslissingen gebaseerd op de huidige gegevens zouden zijn. Lijken bepaalde groepen ondervertegenwoordigd? Dankzij het representatiedashboard kunnen lokale overheden gerichte outreach-programma’s ontwikkelen. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat mensen uit alle groepen van de community de kans krijgen om hun stem te laten horen. 

“We zijn trots dat we een van de eerste spelers binnen de sector zijn om te verzekeren dat representativiteit geen bijzaak is, maar een kernonderdeel van ons platform.”

Marius Pui, Product Manager Insights bij CitizenLab. 

Mensen bereiken via de kanalen die ze verkiezen

CitizenLab zorgt ervoor dat je alle statistieken en gegevens hebt om de representativiteit van je platform en projecten te verzekeren. Maar daar blijft het niet bij. We bieden ook verschillende berichtentools aan die lokale overheden helpen om hun community’s makkelijker te bereiken. 

In 2022 lanceerden we een nieuwe sms-tool waarmee overheden sms-berichten naar hun database kunnen uitsturen. Zo komt een diversere groep mensen met het platform in contact. Deze sms-optie is een efficiënte en betaalbare manier voor overheden om mensen te bereiken en betrokkenheid te stimuleren.

Het voor iedereen makkelijk maken om deel te nemen

Iedereen neemt een andere rol op binnen de community. Sommige mensen staan te popelen om hun visie op een buurttuin gedetailleerd uiteen te zetten op een ideeënbord, terwijl anderen liever alleen deelnemen aan enquêtes of snelle peilingen.  Om de betrokkenheidsgraad en representativiteit van je project te verhogen, is het daarom belangrijk om verschillende participatiemogelijkheden aan te bieden. Het CitizenLab-platform biedt om die reden een alles-in-één toolkit met een brede waaier aan participatiemethoden, van anonieme polling tot live workshops.

En nu we het over vertegenwoordiging hebben, hoe zit het eigenlijk met de digitale kloof? Hoe bereiken we mensen die niet online zijn? Bij CitizenLab moedigen we overheden altijd aan om waar mogelijk een hybride aanpak te kiezen, waarbij online en offline methoden worden gecombineerd. Sommige besturen waar we mee samenwerken kiezen ervoor om de resultaten van offline participatie op het digitale platform te uploaden. Zo kunnen alle resultaten makkelijk samen worden geanalyseerd.

Ontdek hoe de Nederlandse gemeente Almere een hybride aanpak inzet voor oudere bewoners.

Representatieve participatie vereist ook onbevooroordeelde analyse

Als we het bij CitizenLab over representatieve participatie hebben, bedoelen we daarmee het hele proces, van het betrekken van inwoners tot het analyseren van input. 

Onze analysetool maakt de analysefase zo inclusief mogelijk door eventuele vooroordelen weg te nemen. De tool geeft je automatisch een visuele weergave van de populairste ideeën binnen de community. Dat betekent dat je niet langer een vooraf gedefinieerde lijst van categorieën moet opstellen om de input manueel te categoriseren.

Bovendien kan ons platform dankzij AI en natuurlijke taalverwerking (NLP) trefwoorden clusteren, ook de trefwoorden die mogelijk geen deel uitmaken van een grotere discussie. Met deze analysetool kunnen overheden zelfs belangen signaleren die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven, waardoor hun analyse inclusiever en representatiever wordt.

Ontdek meer over de rol die AI kan spelen in burgerparticipatie

Een sterke digitale tool verhoogt de representativiteit van je participatieproject

Je community een platform bieden om mee te denken is een goed begin. Maar rechtvaardige en representatieve besluitvorming is voortdurend werk. Om deze moeilijke — maar belangrijke — taak zo makkelijk mogelijk te maken, biedt CitizenLab je verschillende hulpmiddelen doorheen het hele traject, zoals ons nieuwe representatiedashboard. Bovendien bieden we gratis online hulpmiddelen, zoals onze kennisgidsen. Onze klanten worden door onze participatie-experts ondersteund om zowel het platform als de processen representatiever te maken.