Grand Paris Sud (346.826 indbyggere), en interkommunal struktur syd for Paris, besluttede sig for at rulle ærmerne op og arbejde for fremskridt. I demokratiets ånd valgte de at søge inspiration og viden fra dem, der bedst ved: Borgerne.

I begyndelsen af 2019 samarbejdede Grand Paris Sud med CitizenLab for at forbedre borgernes involvering i regionen på tre vigtige niveauer: Klima, kultur og cykling. I december måned 2019 besluttede byen så at høre deres borgere igen og revidere klimaudfordringen, denne gang i forbindelse med en ”Stand Up For the Climate” – kampagne.

Den første udfordring: En tredobbelt involvering

For det første lancerede regionen en undersøgelse vedrørende oprettelsen af en klimaplan. Som en tæt bebygget kommune ønskede de at samle deres kræfter for at tackle de udfordringer, der følger med bæredygtighed og med at nedskalere virkningerne af den globale opvarmning.

Territorial Air Energy Climate Plan er en strategisk og operationel plan, der sigter mod at definere de vigtigste handlinger i væsentlige klima-, luft- og energispørgsmål. I de næste seks år stræber planen mod at opnå en reduktion af drivhusgasemissioner og energiforbrug, en forbedring af luftkvaliteten og udviklingen af vedvarende energi. Med støtte fra deres digitale borgerinddragelsesplatform konsulterer byområdet både borgere og fagfolk for at beslutte de vigtigste prioriteringer i denne henseende

Parallelt med denne plan havde Grand Paris Sud et ønske om at stimulere cykling som et effektivt, økonomisk og miljøvenligt alternativ til brug af biler eller offentlig transport. For at gøre dette evaluerede de netværk omkring cykling, cykelparkerings steder, services for cyklister osv. Den digitaliserede cykelplan gav borgerne mulighed for at dele deres ideer om cykling og mobilitet via CitizenLab-platformen

Via grundlæggende geolokalisering kunne de ‘pinde’ deres ideer direkte på et kort over regionen. På den måde kunne de tilføje bemærkninger om et bestemt mobilitets spørgsmål, de ønskede at tage op. Denne geniale metoder tiltrak borgere som hvepse om æblekagen, og fik styrket dialogen omkring sikkerhed og mobilitet i byområdet. I alt deltog over 400 borgere i projektet og foreslog projekter som nye pumpestationer, sikrere cykelparkeringer eller nye cykelruter.

Endelig besluttede de også at samle input til, hvordan man kunne stimulere kultur og kreativitet i byområdet. Kulturplanen skulle udvikles for at stimulere kulturel og kreativ aktivitet i byområderne i Grand Paris Sud. Borgere kom med ideer lige fra beholder til opbevaring af bøger og flere kulturklubber i regionen, som alle blev en del af Grand Paris Sud’s nye kulturpolitik.

En ny udfordring: ‘Stand Up For the Climate’

Kampagnen “Stand Up For the Climate” opfordrede borgere, foreninger og skoler til at starte projekter, som kunne bidrage til at gøre verden til et renere og grønnere sted. Hvert projekt havde mulighed for at vinde enten Klimaprisen Grand Paris Sud (et beløb på €3.000, mediedækning omkring det vindende projekt og personlig rådgivning og support (op til en maksimumværdi på €5.000) eller Skolernes Klimapris af Grand Paris Sud (et beløb på €1000 eller €500).

I anden fase blev der udvalgt 16 projekter, som blev præsenteret på platformen igen. Befolkningen i Grand Paris Sud blev bedt om at stemme på deres yndlingsprojekt. En veggie- og biomad truck? En plantage med lokal julesalat? En biodiversitetsbaseret “road trip” på tværs af Grand Paris Sud? Alle sammen gode ideer! Men efter at 5.700 borgere havde registreret sig på platformen og afgivet i alt 5.439 stemmer, viste det vindende projekt sig at være etablering af skolehaver. Disse haver vil blive vedligeholdt af eleverne, og høsten bliver brugt direkte i kantinen!

Opskriften på succes

Flere faktorer kan muligvis forklare succesen med Grand Paris Sud’s høringsinitiativer:

  • Konkrete projekter: Projekterne på platformen var meget konkrete og havde en direkte indflydelse på lokalområdet. Ved at dele deres ideer var borgerne i stand til at deltage i beslutninger, der direkte ville påvirke deres daglige liv.
  • Brugeroplevelsen: Muligheden for at lokalisere ideer direkte på et kort, de integrerede spørgeskemaer og den meget klare kommunikation omkring projektfaserne gjorde brugeroplevelsen flydende og let at følge.
  • Kontinuitet: Under den første høring demonstrerede Grand Paris Sud, at borgersamarbejde blev taget alvorligt. De projektfaser, der blev annonceret på platformen, blev fulgt, og borgerne kunne følge udviklingen af ​​hvert projekt trin for trin. Idéer fra den første fase er begyndt at blive implementeret, hvilket yderligere skaber tillid til processen. De fundamenter, der blev lagt i begyndelsen af ​​året, var afgørende for succes med den anden høringsfase.
  • Kombineret brug af en digital platform og fysiske møder: I den anden fase af høringen arrangerede Grand Paris Sud flere arrangementer for at fremme initiativet og tilskynde til involvering. Denne kombination hjalp med at øge bevidstheden om platformen og stimulerede deltagelse.