Civic Tech is tegenwoordig overal. Technologische innovaties zijn onze democratie binnengedrongen en zijn goed op weg om de interactie tussen overheid en burger te hervormen. Van platformen voor burgerbegroting tot het verzamelen van ideeën, Civic Tech maakt nu onderdeel uit van het dagelijkse leven in veel steden over de hele wereld. Welke rol moet deze technologie gaan spelen in verkiezingscampagnes?

De Amerikaanse presidentsverkiezing van 2012 liet als eerste zien dat technologie verkiezingen kan winnen. Digitale middelen boden campagnevoerders hulp bij het organiseren én focussen van de deur-tot-deur campagne waardoor het team van Barack Obama een beslissende voorsprong kreeg op de tegenpartij. Sindsdien heeft het gebruik van dergelijke technologie zich als een lopend vuurtje verspreid en vandaag de dag staan ze vaak zelfs in het middelpunt van campagne strategieën. Dus wat kan Civic Tech precies doen? Hoe kunnen kandidaten er het beste gebruik van maken?
Lees hier onze tips.

Burgers mobiliseren

Laten we teruggaan naar waar het allemaal mee begon: het initiële doel van Civic Tech tools is om te helpen de gemeenschap te mobiliseren. De primaire taak is om burgers te helpen communiceren, zich te organiseren en hun stem te laten horen. Op campagneniveau kunnen dergelijke instrumenten een enorme troef zijn in het structureren van grass-root activisme, het opzetten van ondersteunende systemen en het opstellen van efficiënte interne processen.

Enkele voorbeelden: platformen zoals Actionkit bieden kant-en-klare campagne middelen zoals email templates, fondsenwerving processen of bel campagnes. Rally helpt bij het organiseren van fondsenwerving evenementen met slechts een paar klikken, CitizenLab biedt onder andere de mogelijkheid om contacten automatisch in groepen te organiseren en communicatie per groep op maat te maken.

Civic Tech tools gaan ook verder dan enkel praktische overwegingen. Ze maken het mogelijk om campagnevoerders te raadplegen en hen een echte stem te geven in de uitwerking van politieke programma’s. Voor een volledige mobilisatie moeten deze activisten voelen dat hun stem er toe doet. Wanneer we ze raadplegen door middel van online stemmingen, ze uitnodigen om deel te nemen aan werkgroepen of ze de kans geven om kandidaten te ontmoeten, kan dit een zeer positief effect hebben op een campagne.

Verzamelen van gegevens en doelgerichte benadering

De impact die de grote hoeveelheden gegevens hebben gehad op verkiezingen in de afgelopen jaren, is onmogelijk te negeren. Technologieën ontwikkeld door bedrijven zoals Cambridge Analytica hebben, door gebruik te maken van online verzamelde persoonlijke gegevens, politieke partijen in staat gesteld om stempatronen zeer nauwkeurig te voorspellen. Via sociale media hebben partijen de kiezers vervolgens doelgerichte berichten gestuurd om hun beslissingen te beïnvloeden.

Deze technieken werden voor het eerst ontwikkeld door Obama’s campagneteam in 2012 en zijn sindsdien veel invloedrijker geworden. Om maar een paar voorbeelden te noemen: ze waren onderdeel van de Brexit-campagne, de laatste Amerikaanse presidentiële race en de laatste Keniaanse presidentsverkiezingen. Het gebruik van dergelijke technologie heeft een schaduweffect van twijfel teweeg gebracht rondom de campagnes. De ondoorzichtigheid van deze methode heeft vraagtekens opgeroepen en Cambridge Analytica moest sluiten na een reeks schandalen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens..

Natuurlijk zijn niet alle data gerichte Civic Tech instrumenten gehuld in een dergelijk mysterie. Bedrijven zoals Callhub of Acronym vertrouwen op data-analyse en hebben geprobeerd deze technieken juist transparanter te maken. Maar dergelijke opties blijven nog steeds duur, ingewikkeld om te implementeren zonder technische kennis in het team en slecht opgemerkt door het grote publiek. Wat is dan realistisch voor een campagneteam met beperkte tijd en middelen?

De aanpak van co-constructie

Op deze schaal, is de realiteit minder angstaanjagend (en eerder haalbaar).
Het verzamelen van gegevens gebeurt op een niveau van ideeën en op vrijwillige basis. Steeds meer kandidaten wenden zich tot burgers om innovatieve ideeën te verzamelen voor hun politieke programma. Digitale consultatie platformen maken het mogelijk om een groter aantal burgers te bereiken dan via traditionele methode. Het stelt daarnaast kandidaten in staat om te horen van mensen die gewoonlijk niet aanwezig zijn bij burger vergaderingen: jonge kiezers, ouders, burgers uit minderheden…

Dit process helpt kandidaten om een beter inzicht te krijgen in de verwachtingen en prioriteiten van de burgers. Het kan ook laten zien hoe deze prioriteiten mogelijk verschillen naar mate van het geografische gebied of demografische criteria. De directe toegang tot deze informatie kan helpen bij het nemen van beleidsbeslissingen en het afstemmen van de bijbehorende communicatie voor specifieke doelgroepen. Zo kan het zijn dat ouderen in een gebied baat hebben bij beter openbaar vervoer terwijl jonge ouders in datzelfde gebied prioriteit geven aan meer groen. Civic Tech tools zoals het CitizenLab platform bieden een geautomatiseerd overzicht van opmerkingen van burgers, gerangschikt per onderwerp, gebied en demografisch kenmerk. 

Deze aanpak is veel transparanter dan het verzamelen van online persoonlijke gegevens. Het heeft ook een bewezen positieve invloed op de manier waarop burgers beleidsbeslissingen beschouwen. Het process helpt kandidaten niet alleen om betere programma’s op te zetten via collectieve intelligentie, het verhoogt ook de transparantie en het vertrouwen. Recente studies hebben aangetoond dat programma’s waaraan burgers een bijdrage kunnen leveren beter worden ervaren en vaker worden geïmplementeerd.

Civic Tech is een blijvertje, en de impact die het heeft op verkiezingen is groot en doortastend. De technologie heeft geleid tot krachtige instrumenten die het potentieel hebben om burgers te mobiliseren en meer geïnformeerde beslissingen te nemen, maar ook om persoonlijke informatie te misbruiken, de publieke opinie te manipuleren en diepe kloven tussen kiezers te creëren. De verantwoordelijkheid voor de toekomst van de Civic Tech ligt bij de kiezer: zal de vraag naar meer transparantie de technologie blijven aansporen tot meer verantwoording?

Lees meer over dit onderwerp:

There are currently no comments.