Een participatieplatform op poten zetten is geen kleinigheid.

Het vereist het definiëren van duidelijke doelstellingen, het jongleren met steeds verschuivende deadlines, en het coördineren met verschillende stakeholders (die bovendien niet allemaal deel uitmaken van je organisatie).

Een efficiënte interne organisatie is essentieel om het bos door de bomen te zien, en toch is het een van de voornaamste uitdagingen waar overheden mee geconfronteerd worden.

Om lokale overheden te helpen deze uitdaging aan te gaan, hebben onze participatiedeskundigen een e-participatiecanvas ontworpen. Dit formulier helpt de teams die verantwoordelijk zijn voor het project om duidelijke doelen te stellen en deadlines af te spreken. Het doel is om stakeholders aan te sporen de volgende zaken te doen:

  • Brainstormen. Het canvas invullen is een uitgelezen moment voor de stakeholders om het einddoel van een project te definiëren en te bepalen hoe dit doel bereikt kan worden.
  • Overzicht bewaren. Of het nu dagen of maanden na de lancering is, het is altijd nuttig om in één oogopslag een overzicht te krijgen van alle facetten van het proces. Dit canvas wordt ook gebruikt door onze participatiespecialisten die lokale administraties ondersteunen in het bereiken van hun doelen.
  • Een gevoel van transparantie en verantwoording creëren. Dit canvas maakt het einddoel van het participatieproject duidelijk, net als wie betrokken wordt en welke doelstellingen je nastreeft.

Voor meer handige bronnen over burgerparticipatie, surf naar ons kenniscentrum of ontdek onze recente case studies!

There are currently no comments.