Dit interview is onderdeel van een reeks van 12 expert interviews over de toekomst van de digitale democratie. Het volledige witboek met alle interviews lees je hier.

David Lemayian is de Chief Technology Officer van Code for Africa, het Civic Tech, open data en data-journalistieke initiatief van het Afrikaanse continent. David is een ervaren technoloog en bedacht verschillende creatieve en  technologische oplossingen voor overheden en de maatschappij. Hij is de medeontwikkelaar van TaxClock, een online website die burgers inzicht biedt in de besteding van nationale budgetten aan onderdelen van de economie. Verder was David betrokken bij de ontwikkeling van de GotToVote-toolkit, die in 8 landen wordt gebruikt om burgers zich makkelijker te laten registreren om te stemmen.

CitizenLab – “Bij welke grote uitdagingen kan technologie overheden helpen in de komende 10 jaar?”

David Lemayian – “Dat hangt af van het soort overheid. Een extractieve overheid zal nieuwe technologie gebruiken om propaganda te verspreiden en online debat te onderdrukken. Mogelijk wordt het zelfs ingezet om meningen van journalisten nadrukkelijk te monitoren. Meer inclusieve overheden zullen nieuwe technologieën inzetten om burgers te betrekken in publieke participatieprojecten en publieke diensten. Deze overheden kunnen opkomende technologieën  benutten om oude problemen op nieuwe manieren op te lossen: drones voor betere surveillance, bezorging van medicijnen of tijdelijke mobiele torens. Bovendien kan die oude technologie ook beter worden benut door op lokaal niveau open portalen aan te bieden. Gegevens kunnen zo toegankelijk worder gemaakt aan meer burgers, zodat zij effectiever kunnen participeren en het bestuur verantwoordelijk kunnen houden.

Uiteindelijk blijft technologie een middel. De grootste uitdaging bij aanbestedingen, corruptie en transparantere rapportering zal afhangen van hoe de overheid technologie gebruikt, en welke politieke bedoeling schuilgaat achter deze invoering.”

C – “Algoritmes spelen een steeds grotere rol in allerlei vormen van publieke dienstverlening. Wat kan er gedaan worden om te zorgen dat deze technologie inclusief is?”

DL – “Om inclusief te zijn moet de aansprakelijkheid van algoritmes gebaseerd worden op de mensenrechten. Maar eerst moet er voldoende bewustzijn ontstaan over de impact van dergelijke technologie, met voorbeelden van zowel kansen als bedreigingen. Het blootleggen van blinde vlekken vraagt meer dan enkel kritisch denken – het vraagt burgergericht denken. Er moeten wetten vastgelegd worden rond eerlijkheid, ethiek en gegevens-bescherming, en er moeten internationale instanties opgericht worden om te voorkomen dat bedrijven misbruik maken van mazen in de wetgeving van ontwikkelingslanden.”

C – “Wat zijn de ambities van Code for Africa (CfA)?”

DL – “Code for Africa” is een ecosysteembouwer. We werken met maatschappelijke partners via newrooms, en stellen hen zo in staat om zelf hun eigen ecosystemen op poten te zetten. Bovendien is “CfA” voorstander van openkennissystemen. We zorgen ervoor dat alle technologie open source wordt opgebouwd, en dus openlijk toegankelijk is binnen een sterk ethisch gegevenskader. Onze ambities blijven met deze doelen in lijn liggen door onderzoeksprogramma’s te creëren en initiatieven te ontplooien die gebruikmaken van “leap-frog-technologie” voor de publieke zaak [Leap-frog is het concept dat gebieden met slecht ontwikkelde technologie zich kunnen ontwikkelen door de invoering van moderne systemen, zonder tussenstappen te zetten].”

Civic Tech moest vaak de overheid omzeilen om burgerbetrokkenheid te realiseren.”

David Lemayian

C – “Hoe zou je de huidige status van het Civic Tech-ecosysteem in Oost-Afrika omschrijven? En wat hoop je dat de toekomst brengt?”

DL – “Het Civic Tech-ecosysteem in Oost-Afrika bevindt zich in de ontwikkelingsfase. Wij maken deel uit van  de eerste golf pioniers die het draagvlak voor Civic Tech op het continent hebben getest. Sommige initiatieven hebben we zien eindigen, andere zien zegevieren, en weer andere schaarden zich mee achter het doel van Civic Tech. Mijn hoop voor de toekomst is om meer samenwerking met overheden te bewerkstelligen. Door onze politieke uitdagingen, die erg verschillen van die van het Westen of andere ontwikkelde landen, moesten lokale Civic Tech-projecten vaak de overheid omzeilen om burgerbetrokkenheid te realiseren. Als het enigszins mogelijk is zou het goed zijn om Civic Tech  deel te doen uitmaken van de overheden in  in Oost-Afrika.” 

C – “Gerelateerd aan je ervaring met TaxClock, hoe beschouw je de rol van maatschappelijke organisaties om transparantie te bereiken in bestuur?”

[TaxClock is een online tool waarmee burgers inzicht krijgen hoeveel nationaal budget wordt toebedeeld aan iedere laag van de economie.]

DL – “Naar mijn mening is het de rol van maatschappelijke organisaties om burgers op een onafhankelijke manier te helpen om de impact van publieke zaken te ontcijferen. Het is belangrijk dat burgers inzicht krijgen in complexe nationale en lokale kwesties en de gevolgen van beslissingen over budgetten, beleid en wetten. Overheden moeten dergelijke interventies daarentegen zien als een leermogelijkheid en de communicatie met hun  burgers verbeteren om een betere leefstandaard te bereiken voor de hele gemeenschap.”

C – “Hoe kunnen overheden technologie gebruiken om burgers beter te betrekken?

DL – “Van het aanpakken van interne systemen tot het creëren van een samenhangend geheel, overheden kunnen technologie gebruiken om efficiënter te werken en te transformeren naar een inclusiever systeem. Online en mobiele technologie kan worden ingezet om publieke participatie te verbeteren, zoals via lokale begrotingsvergaderingen of simpele onderhoudsverzoeken. In ontwikkelingslanden kunnen vaardigheden en politieke tekortkomingen de belangrijkste belemmering vormen. Zo kan de invoering van nieuwe technologieën overgelaten worden aan dure consultants die korte-termijnoplossingen creëren, zonder rekening te houden met de lange termijn. Politieke bereidheid is ook moeilijk te realiseren als leiders de technologie niet begrijpen en kiezers niet op de hoogte – of geïnteresseerd zijn.”

“We moeten burgers helpen de impact van publieke zaken te ontcijferen.”

David Lemayian

C- “Hoe lost GotToVote dit probleem (deels) op?”

[GotToVote is een toolkit die burgers toelaat zich gemakkelijk te registreren om te stemmen via SMS].

DL – “GotToVote probeerde deze problemen op te lossen door bijvoorbeeld voor de eerste keer de informatie van het kiesbureau in Ghana op één plek te centraliseren. Vervolgens hebben we GotToVote open source gemaakt, en dit voor iedereen beschikbaar gesteld. In Malawi werkten we samen met binnenlandse maatschappelijke organisaties die een politieke buy-in zochten voor de implementatie van een officieel systeem dat door de overheid kan worden gebruikt.

In 2019, toen de UNDP [United Nations Development Programme] steun bood aan hetzelfde verkiezingsorgaan, stond een SMS-systeem bovenaan hun lijst met verzoeken. Daarom geloven we in het opbouwen van ecosystemen en het ondersteunen van regeringen en maatschappelijke organisaties bij het experimenteren met technologie. Het verlaagt de barrière voor implementatie.”


There are currently no comments.