Onze steden worden steeds technologischer van aard, maar burgerparticipatie groeit niet altijd aan dezelfde snelheid. Wat zijn de belangrijkste obstakels voor burgerparticipatie?

SmartCitiesWorld publiceerde onlangs de resultaten van hun nieuwste studie. Uit dit rapport blijkt dat slechts 10% van de organisaties uit de publieke sector (steden, lokale administraties, operatoren van openbaar vervoer etc.) en geen organisaties uit de private sector het naar eigen zeggen “goed doen” op vlak van burgerparticipatie. Van beide soorten organisaties gaf 1/3de toe dat ze “genoeg deden maar meer zouden kunnen doen.”

Wat opvallend is is dat beide soorten organisaties wél aangaven dat ze de meerwaarde en het belang van burgerparticipatie inzagen. Dus als de waarde van participatie niet ter discussie staat, wat zijn dan wél de redenen voor het gebrek aan participatie binnen deze organisaties?

Uit dit artikel blijkt dat er enkele bezorgdheden zijn die de implementatie van participatieprojecten in de weg staan. Laten we de belangrijkste obstakels even onder de loep nemen en zien waar we antwoorden en oplossingen kunnen bieden.

33% vreest dat burgers onmogelijke dingen zullen eisen

Bij de lancering van een participatieproject is het enorm belangrijk om realistische verwachtingen te scheppen. Elk participatieproject vereist open en transparante communicatie, en een vertrouwensband tussen burgers en hun lokale overheden. Als alle betrokken partijen de spelregels op voorhand kennen is er geen reden om te vrezen voor overdreven ideeën.

Tijd om je kaarten op tafel te leggen, dus! Leg duidelijk uit waar het project over gaat en wat het einddoel is. Het is ook belangrijk om duidelijk te maken wat je van burgers verwacht, en welke criteria gebruikt zullen worden om hun input te evalueren.

22% vreest dat niet genoeg burgers zullen deelnemen

Het allerbelangrijkste aan je digitale platform is dat burgers het ook effectief gebruiken. Een burgerplatform zonder burgers is inderdaad nutteloos. Maar gelukkig leven we in een digitaal tijdperk! Burgers dragen de wereld in hun broekzak, dat wil zeggen dat er heel wat dingen zijn die je kan doen om hen naar je platform te lokken en engagement te boosten.

Om zoveel mogelijk burgers te kunnen bereiken en zo een diversiteit aan stemmen te hebben, kies je best voor een combinatie van 3 belangrijke kanalen: mailings, direct verkeer en sociale media. Zorg ervoor dat je platform makkelijk te vinden is in online zoekmachines, stuur e-mailupdates naar je burgers en promoot het platform op je sociale kanalen (dit werkt net zo goed met weinig tot geen campagnebudget).

Deze inspanningen kunnen een tastbare impact hebben op participatiecijfers. Steden met een CitizenLabplatform rapporteren dat gemiddeld 15% van hun inwoners het platform bezoeken.

17% vreest dat burgerparticipatie te duur is

Kostprijs is een veelvoorkomend argument tegen burgerparticipatie, maar is het dan echt zo duur? De aankoop en opstart van een digitaal platform (of een offline participatieproject) is natuurlijk een investering, maar als we naar de cijfers kijken, blijkt een gebrek aan participatie eigenlijk duurder te zijn.

Burgerparticipatie zorgt ervoor dat het beleid wordt vormgegeven aan de hand van de wensen, noden en prioriteiten van burgers. En dat zorgt op zijn beurt weer voor impactvolle besluitvorming en de financiering van projecten die de gemeenschap echt ten goede komen.

Inclusief de kost van de jaarlijkse licentie, de medewerkers en de bijkomende communicatie kost een engagement op het CitizenLab-platform ongeveer €2.50. Een engagement kan een like, reactie of idee zijn. Die prijs ligt 8 keer lager dan de input die doorgaans in stadsvergadering wordt verzameld. Als je benieuwd bent naar de échte kost van participatie, klik dan even door naar dit diepgaande artikel. We hebben bovendien een stap-voor-stap gids opgesteld over het lanceren van een succesvol participatieproject, ook met een beperkt budget.

75% vs 25%: de ‘tech gap’

Nu steden zich steeds meer bezighouden met technologische innovaties en “slimmere” tech oplossingen verandert vaak ook hun blik op de nood aan burgerparticipatie. Toch sluiten die visies niet altijd naadloos aan.

Volgens de studie van SmartCitiesWorld “zeiden 3/4de van de respondenten uit de publieke sector en alle respondenten uit de private sector dat burgerparticipatie belangrijker wordt wanneer steden meer slimmere technologie gaan gebruiken. Toch waren 1/4de van de publieke sector respondenten het hier niet mee eens: zij vinden dat technologie de nood aan publieke input niet verhoogt.”

Of technologische innovatie gelijk staat aan de nood aan meer participatie kan bediscussiëerd worden, maar wat we wél zeker weten is dat innovaties als AI en de opkomst van NLP (Natural Language Processing) de aard van burgerparticipatieprojecten hebben veranderd. De afgelopen jaren hebben deze evoluties het makkelijker gemaakt om grote samples van burgerdata de verwerken en handige demografische inzichten uit die data te halen. Zo konden we AI en NLP gebruiken in de verwerkingsfase van de Youth4Climate case, bijvoorbeeld.

Het data-débacle

In dit digitale tijdperk zijn privacy en het gebruik van burgerdata gevoelige onderwerpen geworden. Als burgers het gevoel krijgen dat hun gegevens verkeerd worden gebruikt kan dit hen ervan weerhouden om te participeren. Volgens de studie is een gebrek aan de nodige skills en tools de grootste uitdaging voor de publieke sector om meer met hun data te doen. Voor de private sector ligt de bezorgdheid vooral bij privacy. Die bezorgdheden zijn legitiem, want het data-débacle is vandaag een erg belangrijk thema, en burgergegevens moet zoveel mogelijk beschermd worden.

Maar eerder dan een bedreiging voor privacy en databescherming is een participatieplatform een manier om met burgers te communiceren. Zoals altijd kan erg veel opgelost worden met heldere communicatie. Communiceer altijd duidelijk aan burgers waarom en waarvoor je hun data wil gebruiken.

Klaar om zelf een participatieplatform te lanceren? Contacteer ons vandaag en ontdek hoe participatie eruit kan zien in jouw stad.

There are currently no comments.