Leuven (101.000 inwoners) heeft de smaak van online burgerparticipatie te pakken! Tijdens het eerste project over de strategische planning van de stad lieten maar liefst 3.000 inwoners van zich horen.

In juni 2019 lanceerde het stadsbestuur een eerste grootschalige participatiecampagne onder de leuze “Leuven, maak het mee”. Het doel was om burgerideeën te verzamelen voor het strategisch meerjarenplan (2020-2025). Om zo veel mogelijk burgers bij dit project te kunnen betrekken, startte de stad een digitaal participatieplatform

Video van de campagne “Leuven, maak het mee”


Want waar liggen de Leuvenaar wakker van? Welke thema’s houden hen bezig? En op welke vlakken zien ze mogelijke verbetering? Dat zijn belangrijke inzichten voor een stad bij het opstellen van een meerjarenplan.

Door middel van ideeën verzameling op het platform (waaruit 5 populaire thema’s te herleiden waren) kreeg Leuven antwoord op deze vragen. Burgers deelden online voornamelijk voorstellen binnen de volgende beleidsterreinen: mobiliteit, publieke ruimte, natuur en biodiversiteit, huisvesting en duurzame ontwikkeling.

Binnen de eerste fase van het project, het verzamelen van alle burgerideeën, registreerden 3.007 burgers zich op het online platform en werden er in totaal 2.331 ideeën gedeeld. Concrete ideeën varieerden van veiligere fietspaden, tot spelotheken en openlucht fitnesstoestellen. Via het platform had de gemeente vooraf een realistische deadline gecommuniceerd om reacties te geven op deze golf van ideeën. Tijdens de zomer van 2019 gaf de administratie daadwerkelijk officiële feedback op 2.238 ideeën, oftewel op 96% van de voorstellen!

“De talrijke positieve ideeën maken ons beleid sterker, en zorgen ervoor dat we prioriteiten kunnen stellen die de werkelijkheid weerspiegelen. Het gebruiksvriendelijk en overzichtelijk platform dat Citizenlab ontwikkeld heeft, heeft zeker bijgedragen tot het succes van ‘Leuven, maak het mee’.”

Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven

Nu de ideeën feedback hebben gekregen, is het voor Leuven tijd om aan de slag te gaan met het meerjarenplanning. In het najaar van 2019 stelt de stad een concreet meerjarenplan samen op basis van de bestuursnota, een omgevingsanalyse en – natuurlijk – de meer dan 2.000 ideeën. Het direct meenemen van deze burgervoorstellen versterkt het draagvlak van het beleid in de komende jaren.

En… Leuven gaat verder!

Een succesvol participatieproject vraagt natuurlijk om meer! Terwijl de stad nog druk bezig is met haar meerjarenplanning, zijn er ondertussen al 3 nieuwe projecten gestart op het platform.

  • Beweegbanken: op basis van een burgeridee uit het eerste project, konden inwoners via het platform locaties voorstellen voor (maximaal) 10 beweegbanken. Deze locaties worden nu geëvalueerd op basis van gedragenheid door de buurt en verspreiding.
  • Buurtmobipunten: burgers mogen ook suggesties delen voor locaties van buurtmobipunten. Hiervoor wordt echter wel toewijding gevraagd. Als een aanvraag geslecteerd wordt, gaat de burger verder met het concretiseren van het dossier. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door 12 handtekeningen te verzamelen.  Dit dossier wordt uiteindelijk voorgelegd tijdens een offline informatiemoment.
  • De Podiumkunstensite: een nieuwe kunstenplek en een levendige ontmoetingsplaats. Via een enquête werd aan burgers gevraagd wat ze leuke plekken vonden en waar ze zich welkom voelden. Door voorbeeldprojecten te “liken” konden burgers input geven, wat op een offline gespreksavond verder wordt besproken.
[De laatste update van deze case dateert uit November 2019]

Benieuwd hoe online burgerparticipatie eruit kan zien in jouw gemeente? Onze experts gidsen je met plezier door de mogelijkheden van ons platform.

There are currently no comments.