Burgers en administratie werken vaak hand in hand aan veel verschillende projecten: cultuur, stedenbouw, budget of zelfs de organisatie van een stadsevenement. Maar welke projecten gaan hand in hand met online participatie?

1. Burgerparticipatie rond infrastructuur

Ruimtelijke ordening is meestal een moeilijk onderwerp. Een nieuw gebouw of een grotere straat kan goed ontvangen worden, maar ook met de nodige afkeur. Sommigen willen sneller kunnen rondrijden, anderen willen gemakkelijker een parkeerplaats kunnen vinden en nog anderen zouden liever helemaal geen auto’s in hun straat zien.

Stadsvergroting is beperkt, compromissen zijn altijd nodig. Een digitaal platform helpt steden om alle verschillende meningen samen te brengen. Niet iedereen kan deelnemen aan de klassieke info avonden op het gemeentehuis: inwoners hebben de dag van vandaag drukke schema’s en ze moeten ook fysiek tot daar geraken. Op een digitaal platform kunnen alle betrokken bewoners samenwerken, terwijl de stadsadministratie de discussie gemakkelijk kan volgen en bijsturen.

Een ander voorbeeld van een infrastructuurproject kan de vernieuwing van een stadspark zijn, zoals in de Belgische stad Hasselt. De burgers kunnen daar hun visie delen over de nieuwe groene ruimte en dankzij de discussies op het online platform kunnen burgers hun park vormen naar hun wensen en noden. Meer dan 100 voorstellen werden door de mensen ingediend. De eerste ideeën worden momenteel geïmplementeerd. Op deze manier wordt het stadsbudget echt uitgegeven aan de wensen van de bevolking.

2. Burgerparticipatie rond stadsbudget

Steden hebben heel wat kosten en moeten hun geld zorgvuldig uitgeven. Burgers kennen hun stad het best, het is dus makkelijker voor hen om aan te raden in welk gebied dit geld moet worden geïnvesteerd. Ze wonen, werken en genieten er van hun vrije tijd, net daarom beseffen ze echt waar en wanneer geld verkeerd wordt besteed. Niet alleen is het handig om een ​​online participatieplatform te gebruiken om kosten te besparen, maar het gaat ook om investeringen. Op zo’n platform kunnen zowel de burgers als de politici en ambtenaren hun ideeën indienen en andere ideeën becommentariëren. Alleen de ideeën met de meeste stemmen worden dan in het gemeentehuis besproken, vooraleer een beslissing wordt genomen. Geautomatiseerde rapporten maken het voor de administratie makkelijk om te werken met de grote hoeveelheid data, zodat er geen extra middelen nodig zijn.

De Deense Bedrijfsautoriteit gebruikt het online participatieplatform van CitizenLab om de beste ideeën te vinden voor een toekomstgerichte en duurzame samenleving tussen de bevolking en het bedrijfsleven. De beste ideeën worden nadien gefilterd en hun realisatie is door de organisatie vezekerd!

Op de participatieladder – geformuleerd door Sherry Arnstein – is er een verschil tussen een burger-stad samenwerking en volledige burgerbeheersing. De term participatieve budgettering (Burgerbegroting) impliceert burgercontrole of minstens gedelegeerde bevoegdheid. Lees voor meer informatie ons artikel over het onderwerp.

3. Burgerparticipatie voor een gemeentelijk meerjarenplan

Burgerparticipatie kan nuttig zijn om een ​​relevant stadsplan op te stellen naar de wensen van de bevolking. Burgers kunnen zich uitspreken over verschillende onderwerpen: een nieuw district, een nieuw stadsimago om meer toeristen aan te trekken of zelfs een volledig nieuwe focus voor het stadscentrum, of meer in het algemeen over onderwerpen zoals cultuur, milieu, sociale, commerciële of sportieve activiteiten. Het brede scala van specifieke domeinen die een gemeentelijk meerjarenplan vormen, impliceert meerdere brainstormsessies en face-to-face sessies. Het is lang onmogelijk geweest om de mening van de burgers op al deze onderwerpen te verzamelen, aangezien het gewoon te lang zou duren. Gelukkig, dankzij het asynchrone aspect van een digitaal platform, kunnen steden dit nu wél doen.

In Luik, over een tijdsspanne van 4 maanden, werden burgers gevraagd hun ideeën voor de toekomst van de stad te uiten. Het was een enorm succes: meer dan 1000 ideeën werden verzameld, met bijna 100.000 stemmen op die ideeën. Maar liefst 30.000 burgers hebben aan het project deelgenomen. Zonder de juiste tool zou dit niet kunnen. Daarom is een online participatieplatform inderdaad het juiste instrument om de kleine en grote ideeën van de burgers te verzamelen, een participatief stadsplan op te stellen en als gevolg de stad meer leefbaar te maken.

 

4. Burgerparticipatie rond mobiliteit

Om naar het werk te gaan, als we gaan winkelen, en zelfs tijdens onze vrije tijd, brengen we een groot deel van onze dag door in één of andere vorm van transport. Trappen, overvolle bussen, fietspaden en trottoirs die slecht onderhouden zijn: burgers hebben vaak het gevoel dat ze de juiste ideeën hebben om deze problemen op te lossen. Bovendien is het moeilijk voor de administratie om zich van elk probleem bewust te maken, daarom worden ze graag op de hoogte gebracht van wat er kan worden verbeterd.

De regio Brussel maakt gebruik van CitizenLab’s online participatieplatform voor hun mobiliteitsplan. Ze informeert pendelaars over verscheidene zaken, zoals nieuwe busplannen, nieuwe stops of betere verbindingen bij uitwisselingsstations.

Vroeger definieerde de regio om de zoveel jaar nieuwe mobiliteitsregels na een lange interne analyse achter gesloten deuren. Nadat ze een vaak moeizame en problematische implementatie van die regels en plannen ervaart heeft, besefte ze dat het betrekken van burgers en plaatselijke winkels en bedrijven in een vroeger stadium wel eens vlotter zou kunnen werken. Een vroegtijdige betrokkenheid van de betrokken partijen biedt een betere planning, succesvollere implementatie en ten slotte meer tevreden pendelaars.

 

5. Burgerparticipatie op buurt niveau

Grote steden zijn vaak samengesteld uit veel buurten met hun eigen economische en maatschappelijke kenmerken. Het wordt aangeraden om de problemen van deze ecosystemen lokaal aan te pakken en de discussie (projecten, ideeën, opmerkingen, stemmen) nog dichter bij de betrokkenen te brengen. Op een online participatieplatform is het mogelijk om kaarten en projectpagina’s te gebruiken. Zo breng je burgerparticipatie naar de wijk zelf en voelt de gebruiker zich nog meer betrokken.

 

6. Burgerparticipatie rond cultuur, onderwijs en welzijn

Municipaliteiten organiseren veel evenementen waaraan hun burgers kunnen deelnemen: Een tijdelijke tentoonstelling in het museum, een cultuurfestival, een nieuwe gratis sportactiviteit voor de jeugd, etc. Het verrijkt de gemeenschap door zinvolle invulling van vrije tijd. Deze initiatieven worden vaak gestart door enthousiaste burgers zelf als ze een manier vinden om de nodige middelen te verzamelen om ze te organiseren. Het probleem: niet iedereen die een leuk idee heeft, weet dat en hoe bij de gemeente terechtkan. Een online platform maakt het éénvoudig om mensen die ook geïnteresseerd zijn in uw idee (en zo een draagvlak) te vinden. Het hoeven zelfs niet altijd specifieke projecten te zijn: vanuit een klein idee kan soms een volledig project ontstaan: bottom-up en niet top-down. Dat maakt een stad leefbaar, duurzaam en toekomstgericht.

 

Nog iets?

CitizenLab AppHeb jij nog andere onderwerpen in gedachten? Ontbreekt er iets in deze lijst? Perfect! Wij luisteren graag naar u en helpen u ook graag om jouw ideeën tot bij jouw gemeente of stad te brengen. Als je meer wilt weten over CitizenLab, neem dan een kijkje op onze productpagina.

Wenst u meer te weten over wat we samen met steden en gemeenten zoal verwezenlijkt hebben? Ontdek dan hier onze case studies.

 

There are currently no comments.