Hvordan gjør CitizenLabs digitale medvirkningsplattform det enklere å skape innbyggerledet samfunnsutvikling?

Forskning viser at aktiv og bred samarbeidsdrevet innovasjon gjennom innbyggermedvirkning gir lokal politikk basert på bedre forståelse av behovet, og evne til målrettet politikkutforming som er forankret i lokale ressurser og ønsker som sikrer effektiv politikk implementering (“Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor”, red Eva Sørensen & Jacob Torfing, 2011)...
Les artikkelen