Webinar recap: Hoe organiseer je een digitale burgerbegroting? Een gesprek met de gemeente Hollands Kroon en Stad Gent

De burgerbegroting is één van de populairste methoden om inwoners te betrekken bij lokaal beleid. Concreet houdt het in dat je inwoners inspraak geeft in de toewijzing van budgetten. Zo kunnen zij aangeven hoe ze het geld zouden besteden, welke prioriteiten ze zouden stellen, en welke projecten of initiatieven volgens...
Meer lezen

Case Study: Burgerparticipatie voor het Meerjarenplan van Mol

De Vlaamse gemeente Mol (36.544 inwoners) ging enthousiast aan de slag met burgerparticipatie voor het strategisch meerjarenplan van 2020 – 2025. Tijdens de offline ideeënmarkt ‘Wat denk jij?’ presenteerde het gemeentebestuur vijftig eigen ideeën en projecten waarop inwoners konden reageren. Daarnaast bood het online participatieplatform iedereen de mogelijkheid om extra voorstellen...
Meer lezen