Oostende, de Stad aan Zee, besloot recent om te investeren in het hervormen van haar buurten. Om te bepalen wat er ontbreekt en wat er beter kan, betrekt het bestuur de experten van dienst: de inwoners. Zij kunnen hun ideeën delen over wat er met de vrijgemaakte Wijkbudgetten moet gebeuren.

De uitdaging in Oostende: samen Wijkbudgetten verdelen

Oostende maakte in het kader van haar ‘Wijkprikkels’-project een totaalbedrag van 120.000 euro vrij om ideeën uit te werken voor de verbetering van de acht wijken van de stad. In elke wijk wil de stad drie projecten implementeren, waarvan het eerste project goed is voor 60% van het wijkbudget, het tweede voor 25% en het laatste voor 15%. Door de collectieve intelligentie te benutten en inwoners te betrekken wordt het budget slimmer besteed naar de behoeften en noden van de Oostendenaars, en voelen inwoners zich nog meer thuis.

Hoe CitizenLab het proces in goede banen leidde

Op het digitale participatieplatform van de stad lanceerde het bestuur een project dat uit verschillende fases (en participatiemethodes) bestaat. 

  • Een ideeënfase. Inwoners krijgen de kans om hun eigen ideeën of voorstellen voor (één van) de buurten uit te werken. Om in aanmerking te komen voor financiering, moeten deze projecten aan specifieke voorwaarden voldoen.
  • Een Wijkjury. De wijkjury bestaat uit experten uit de wijk die zelf geen voorstel hebben ingediend. Zij bepalen of de ingediende voorstellen realistisch zijn en voldoen aan de voorwaarden. De wijkjury selecteert de projecten die doorgaan naar de volgende fase. 
  • Een stemming. In deze fase zullen Oostendenaars 3 stemmen kunnen uitbrengen op de projecten die ze het geslaagdst vinden.  
  • Uitvoering. Hier zullen de uitgekozen ideeën bekend worden gemaakt. Deze projecten zullen binnen het jaar gerealiseerd moeten worden. 

Het participatieplatform zorgt ervoor dat alles netjes gestroomlijnd op één plek te vinden is, en dat inwoners kunnen meedenken en bijdragen op de manier die hen zelf het beste uitkomt.

Een pril proces

Het project rond de Wijkbudgetten in Oostende is nog in volle ontwikkeling. Momenteel is dit project bezig aan de eerste fase, waarin al meer dan 50 ideeën en voorstellen werden ingezameld. Om nog meer mensen te bereiken organiseerde de stad ook offline heel wat brainstormsessies. Naarmate het project vordert, zal deze casestudy verder worden bijgewerkt.

Meer lezen over wijkontwikkeling?