Participatie- en deliberatiedemocratieën lijken nogal gelijkaardig, en dat zijn ze in zekere zin ook: het zijn beide democratische systemen die de burgers een rol willen geven in het bestuur.

In zowel participatie- als deliberatiedemocratieën spelen burgers de hoofdrol. Ze worden aangemoedigd om hun stem te laten horen en op verschillende manieren een impact te maken op het bestuur van hun gemeenschap.

Maar toch zijn ze niet helemaal hetzelfde en kunnen we de twee woorden niet zomaar door elkaar gebruiken. Kort samengevat kunnen we stellen dat participatiedemocratie burgers stimuleert om acties te ondernemen, terwijl een deliberatief systeem eerder de focus legt op het bereiken van consensus door discussie, debat en informatie.

De twee termen zijn niet alleen niet gelijk, de combinatie van beide systemen brengt ook uitdagingen met zich mee. De 3 wenselijke criteria van directe democratie (participatie, deliberatie en gelijkheid/representatie) zijn in de praktijk vaak moeilijk te combineren. In gevallen van massaparticipatie wordt deliberatie namelijk onmogelijk te organiseren, en kan representatie dus niet gegarandeerd worden.

Meer lezen?


There are currently no comments.