Overheden – deze bureaucratische, inefficiënte organisaties die we allemaal kennen – zijn meer en meer bereid om zichzelf en hun manier van werken heruit te vinden. Startups kunnen hiervoor een grote inspiratiebron voor zijn. Overheden kunnen een startup mentaliteit overnemen, zowel van binnenuit via “intrapreneurship” of van buitenaf door aan te kopen van startups.

Innovatie van binnenuit de publieke sector

In het verleden werd altijd verkondigd dat “de overheid meer zou moeten werken zoals de private sector”. Maar naar startups kijken ter inspiratie is anders dan deze platitude. Het oude model vergelijkt grote publieke instellingen meestal met grote organisaties uit de private sector. Het verhogen van de operationele efficiëntie was vaak de voornaamste conclusie. Maar dit is niet wat innovatie zal aanwakkeren. Dat is de reden waarom een toenemend aantal organisaties – zowel private als publieke – geïnteresseerd zijn in “intrapreneurship” om echt innovatief te worden.

Publiek intrapreneurship is het zich gedragen als een ondernemer binnen een overheid in een proces van assertief risico nemen.

Deze drie voorschriften hou je best gedachten bij het stimuleren van innovatie in de publieke sector:

  • Ontwerp werkprocessen dat de executie-snelheid verhogen en administratieve rompslomp voorkomen. Overheden worden gekenmerkt door zware regelgeving en hun weerstand tegen verandering. Startups, anderzijds, laten zich leiden door de “lean” manier van werken. The Lean Startup predikt 3-stappen-proces met de focus op iteratie: het bouwen van producten en diensten, het meten van prestaties en er uit leren. De Digital Dienst  van het Verenigd Koninkrijk (GDS) is een goed voorbeeld van een overheidsorganisatie dat een flexibele manier van werken implementeerde.
  • Creëer wedstrijden en uitdagingen die gericht zijn op het bereiken van gedurfde doelen. Wereldwijd worden hackathons georganiseerd met als doel de werkwijze van overheden te innoveren. De Stad Gent in België creëerde de “Apps4Ghent” wedstrijd om toepassingen te ontwikkelen die de levenskwaliteit in Gent kunnen verbeteren.
  • Co-creëer waarde met burgers door ideeën van hen te crowdsourcen. CitizenLab is een platform waarop lokale overheden en burgers kunnen samen werken en innoveren. De Stad Oostende, bijvoorbeeld, heeft een CitizenLab platform om naar de ideeën en dromen van de inwoners te luisteren. Op basis van hun inbreng, zal de stad projecten creëren en prioritiseren. Op deze manier wordt entropie binnen de overheden gehaald in plaats van het op afstand te houden.

Het kopen van startups

Tegenwoordig gaat innovatie vaak hand in hand met het digitaliseren van de organisatie. We hebben veel landen “digitale agenda’s” zien creëren om mee te blijven met de e-government trend en de behoeften van de burgers. Om de efficiëntie te verhogen, beseffen sommige regeringen dat ze het aankoopproces moeten aanpassen ook startups verwelkomen. De Belgische digitale agenda, bijvoorbeeld, wil innovatie ondersteunen door startups een kans te geven bij overheidsopdrachten.

Hier zijn een paar tips over hoe je overheidsopdrachten kan openstellen voor startups:

  • Publiceer een duidelijke handleiding voor overheidsopdrachten. Dit zal ondernemers dezelfde informatie geven die alleen gevestigde leveranciers ooit hadden. Niet alleen de procedure op zich, maar de selectiecriteria zijn vaak niet echt startup vriendelijk. De stad Los Angeles heeft een document online geplaatst dat startups begeleidt bij dit aankoopproces.

  • Zoek naar aankoop hacks binnen de overheid. Zoals eerder vermeld, is bureaucratie vaak moordend voor innovatie binnen overheden. Daarom zouden alle ambtenaren een goede kennis van de openbare aanbestedingsregels moeten hebben. Met deze kennis kunnen ze dan zoeken naar oplossingen om de inkoopprocessen te versnellen. Het onderwijsdepartement van New York City bracht het gehele inkoopproces visueel in kaart en verwierf zo inzichten over hoe de regelgeving te “hacken”.

    In kaart brengen van het inkoopproces
    In kaart brengen van het inkoopproces
  • Creëer programma’s om aan te kopen van startups. Gouvernementele organisaties beschikken vaak niet over de benodigde vaardigheden zelf technologische oplossingen te bouwen. Daarnaast dienen ze rekening te houden met beperkte budgetten. Dat is de reden waarom het aankopen van SaaS (Software as a Service) een goede oplossing kan zijn. De stad Antwerpen besefte dit en begon het ACPaaS programma. Dit programma deelt de technische uitdagingen op in stukken en vraagt startups hen erbij te helpen.

De Innovatieve Staat

Aan de hedendaagse snelheid van innovatie, kunnen openbare instellingen het zich simpelweg niet veroorloven om achter te blijven. Daarom is een cultuuromslag nodig die hen helpt te verschuiven van extreme bureaucratie naar een slankere en meer flexibele manier van werken.

Gelukkig zijn er al veel goede voorbeelden die de mythe van de logge, statische toestand ontkrachten – zoals ook in dit artikel. Indien jij andere indrukwekkende overheidsinitiatieven zou kennen die innovatie stimuleren, aarzel dan niet het te ons te melden in de reactiesectie hieronder.