De gemeente Texel (13.643 inwoners) is al goed op weg met participatie onder de aankomende Omgevingswet. Sinds oktober 2019 is de gemeente actief bezig met burgerparticipatie in het kader van de omgevingsvisie: zowel offline als online!

In Nederland zijn veel gemeenten volop bezig met de omgevingsvisie, waaronder Texel, het grootste waddeneiland van het land. Dit kerninstrument van de Omgevingswet, die in januari 2021 ingaat, bevat straks het langetermijnbeleid van de gemeente. Omdat de omgevingsvisie een belangrijk kader vormt voor het omgevingsplan, start de gemeente Texel nu met het samenstellen van deze visie.

Want wat voor eiland wil Texel in de toekomst zijn? Wat is nodig om hier prettig en gezond te kunnen leven en verblijven? Nu, maar ook over tien jaar? En hoe gaat Texel om met de veranderingen in klimaat, energie en technologie die op ons afkomen? De gemeente wil deze vragen beantwoorden samen met de Texelse inwoners en ondernemers als basis voor participatie onder de omgevingsvisie.

Flitspeilingen

Vandaar dat de gemeente van start is gegaan met flitspeilingen. Gedurende drie maanden, kunnen inwoners via het platform hun stem laten horen tijdens een maandelijkse nieuwe flitspeiling.

  • November 2019: flitspeiling over tevredenheid rondom verschillende onderwerpen zoals natuur, verkeer, veiligheid;
  • December 2019: flitspeiling over wat inwoners vinden van het dorp en het eiland;
  • Januari 2019: flitspeiling over nieuwe ideeën voor een leefbaar en toekomstgericht Texel.

Wat werkt bij online participatie?

De gemeente begrijpt het belang van tijdige en transparante communicatie richting inwoners. Vandaar dat er via het digitale participatieplatform tussentijdse updates worden gegeven. De resultaten worden per flitspeiling in een overzichtelijk bestand op het platform gedeeld. De inwoners blijven zo constant op de hoogte van het proces en zijn daardoor eerder geneigd opnieuw deel te nemen aan een volgende flitspeiling of project.

Texel is ook bewust klein begonnen. In de eerste fase van het participatieproject werd de inwoners naar hun mening gevraagd via flitspeilingen. Losse ideeën werden nog niet verzameld. Daardoor kon de gemeente intern wennen aan het werken met het platform TexelSpreekt!.  

“Wij vonden het heel belangrijk om de verwachtingen van TexelSpreekt naar inwoners waar te kunnen maken. Dat er een goed werkend platform staat zonder beginnersfoutjes. Nu het eenmaal loopt, kijken we uit naar een volgende fase. Inwoners kunnen in de nieuwe fase wel ideeën aanleveren. Zodat zij daadwerkelijk met elkaar, en ons, in dialoog kunnen gaan. Collega-gemeenten vertelden ons dat het goed werkt om inwoners gericht om ideeën te vragen, binnen een thema. De ideeën worden daardoor concreter. Voordeel is ook dat het voor medewerkers binnen het gemeentehuis daardoor beter behapbaar wordt om op de ideeën te reageren. We zien de volgende fase als een doorstart van TexelSpreekt. We brengen het straks ook weer extra onder de aandacht, om Texelaars enthousiast te maken om hun ideeën en reacties op TexelSpreekt te laten horen”.

Linda Dinkelman – Communicatieadviseur van gemeente Texel

Binnen het team van de gemeente zijn ook de juiste personen betrokken, wat zorgt voor gedegen interne steun voor het participatieproject. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de betrokkenheid van locoburgemeester en wethouder Edo Kooiman bij de lancering van het platform maar ook door de actieve berichtgeving vanuit het communicatieteam. Met behulp van video’s, foto’s en tweets over het proces wordt het platform op de sociale kanalen van de gemeente goed onder de aandacht gebracht.

De Texelse Locoburgemeester en wethouder ruimtelijke ordening Edo Kooiman

De mening op straat

De gemeente laat het overigens niet bij online flitspeilingen alleen! Zoals ook via het platform gecommuniceerd, faciliteren ze bijeenkomsten en gaan ze de straat op om met alle inwoners te spreken over de toekomst van Texel. Door deze twee methode samen te combineren, gaat de gemeente in gesprek met meer inwoners om haar omgevingsvisie op te stellen.

[De laatste update van deze case dateert uit December 2019]

Benieuwd hoe jouw gemeente online participatie kan inzetten onder de Omgevingswet? Onze experts gidsen je met plezier door de mogelijkheden van het platform.