Kortrijk, de stad van textiel, de Guldensporenslag en Vincent Van Quickenborne, heeft grootse plannen. De West-Vlaamse centrumstad wil namelijk de “Beste Stad van Vlaanderen” worden, en burgerparticipatie krijgt daarin een glansrol. 

Beeld Henk Deleu via Het Laatste Nieuws

Burgerparticipatie in het meerjarenplan

In het kader van het opstellen van een meerjarenplan toetst Kortrijk 5 belangrijke stellingen, gebaseerd op het politieke bestuursakkoord, af met de Kortrijkzanen. Moet er een GAS-boete van 55 euro komen voor wie kauwgom of peuken op de grond gooit? Moeten er meer gerichte snelheidscontroles komen, en moet vervuilend verkeer uit het centrum geweerd worden? Moeten er stadsmiddelen geïnvesteerd worden in armoedebestrijding? En gebeurt de verspreiding van het stadsmagazine voortaan enkel nog digitaal? 

Onder de noemer van de Grote Bevraging is dit in Kortrijk sinds 5 januari voer voor discussie. De antwoorden en ideeën van de inwoners zullen uiteindelijk aan de basis liggen van de beleidsdoelstellingen. Die worden op hun beurt vertaald in tastbare actieplannen. Een goede zet, want het betrekken van burgers bij besluitvorming is essentieel om een breed draagvlak te creëren.

Maar de stad heeft duidelijk de smaak te pakken, want de volksraadpleging gaat nog een stukje verder. Naast het ter discussie stellen van de 5 stellingen lanceerde het stadsbestuur een beleidsvoorstel dat toepasselijk het ‘ontwerpplan Beste Stad van Vlaanderen’ werd gedoopt.

Kortrijk als Beste Stad van Vlaanderen? Het plan ligt op tafel

Het plan is opgedeeld in 10 thema’s, maar is naar eigen zeggen nog niet af. “Wel integendeel,” staat er op de website van de stad te lezen. “We rekenen op alle Kortrijkzanen om mee te werken aan dit plan.”

Tijd voor Kortrijk Spreekt. We nodigen alle gemeenteraadsleden van meerderheid én oppositie, de 76.570 Kortrijkzanen, de vele honderden buurtcomités, het middenveld, de verenigingen, onze medewerkers, experten uit om deze tekst nog te versterken. We gaan dat op vele manieren doen: deur-aan-deur, digitaal, in de gemeenteraad, tijdens vergaderingen.

Stad Kortrijk

Over welke thema’s kunnen de Kortrijkzanen zoal hun ideeën de vrije loop laten? De stad wil onder meer de meest wandel-en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen worden, mikt op verbondenheid in diversiteit en lage armoedecijfers, meer biodiversiteit en minder vervuiling, en zet flink in op de Kortrijkse trots.

Het gevolg? Op drie weken tijd lieten bijna 3.000 Kortrijkzanen hun stem horen op het burgerparticipatieplatform. Met 600 geregistreerde gebruikers, +100 gedeelde ideeën en comments (en de teller blijft aandikken) en een algemene goede kwaliteit van de gegeven input profileert Kortrijk zich stilaan als een succescase in burgerparticipatie. Het Laatste Nieuws bracht deze week nog een artikel over de case.  

Kortrijk als succesverhaal: de factoren die burgerparticipatie doen slagen

Maar wat zorgt er precies voor dat het participatieproces in Kortrijk zo vlot verloopt? Waar kan je op letten bij het implementeren van burgerinspraak in jouw stad of gemeente?

1. Een sterke start

Het is een cliché als een huis, maar ook een universele waarheid: goed begonnen is half gewonnen. De Grote Bevraging werd gelanceerd op de nieuwjaarsreceptie van de stad, waardoor er meteen momentum gecreëerd werd voor het project. 

 2. Verspreid je boodschap!

De stad Kortrijk maakte catchy video’s die de bevolking oproepen om hun stem te laten horen, plaatste de boodschap zichtbaar op haar website, en ook in de nieuwsbrief van de stad kreeg het project een plaats. Bovendien werd ook op sociale media consequent verwezen naar het online participatieplatform:

Hoe makkelijker mensen de weg vinden naar het platform, hoe sneller ze geneigd zijn om zelf te participeren, en hoe kwalitatiever je democratische proces per definitie is. Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. En dat brengt ons meteen bij punt 3: een laagdrempelige vraagstelling. 

3. Een laagdrempelige vraagstelling

De 5 stellingen die op het participatieplatform ter discussie werden gesteld zijn zaken die een directe link hebben met het leven van de Kortrijkse burger. Bovendien is een stem uitbrengen een laagdrempelige actie die weinig moeite vergt maar toch een impact kan maken. Aan de hand van één klik kan de burger z’n mening duidelijk maken. Hoe makkelijker de actie die je vraag te ondernemen, hoe meer mensen je zal weten te overtuigen.

4. Snelle communicatie van eerste resultaten

De Grote Bevraging werd gelaunched op 5 januari, en ondertussen verschijnen de eerste resultaten. Een slimme zet, want zo wordt een nieuwe golf van bewustzijn aangewakkerd onder de bevolking, en wordt bovendien aangetoond dat er echt belang wordt gehecht aan de uitkomst. Burgers zullen sneller participeren wanneer ze het gevoel hebben dat er gehoord wordt gegeven aan hun input. 

Wil je graag zelf je stem laten horen over de toekomst van de stad Kortrijk? Neem dan zelf deel aan de Grote Bevraging!