En ny helhedsplan har skabt engagement i landsbyen Gundsømagle i Roskilde Kommune. 105 ideer er blevet lagt op på kommunens digitale platform, og 178 borgere har deltaget i debatten om ideerne indtil videre. Landsbyrådet har spillet en aktiv rolle i engagementet og udbredelsen af platformen til byens beboere.

Da Roskilde Kommune gik i gang med udviklingen af den nye helhedsplan for Gundsømagle, besluttede de fra starten at samle al kommunikation og alle inputs om projektet på kommunens digitale platform viskaber.roskilde.dk. På den måde ville kommunen skabe gode deltagelsesmuligheder og transparens om beslutningsprocessen og borgernes bidrag.

“CitizenLab’s platform hjælper med at sikre, at vi får gennemtænkt hele forløbet fra starten. Og vi kan se, det giver borgerne tryghed, når kommunen har en klar plan for, hvad der skal ske, og der samtidig er fuld åbenhed om alle de inputs, vi får fra borgerne, og hvad der sker i beslutningsprocessen”

forklarer Rune Stæhr, som er chefkonsulent og teamleder i Roskilde Kommune og ansvarlig for platformen.

Rune Stæhr fortæller vidt og bredt om mulighederne i platformen internt i kommunen, og så er han med til at udvikle strategien for borgerinddragelsen, men derfra tager en projektleder over i det konkrete projekt. Marie Vang Nielsen er ansat som mobilitetsplanlægger og er projektleder på helhedsplanen i Gundsømagle. Hun oplever, at platformen har været nem at gå til for planafdelingen, men også for borgerne.

“I starten var jeg lidt usikker på om, borgerne ville tage den digitale platform til sig, men det er gået over al forventning”

fortæller Marie Vang i dag.

Kommunen startede med at præsentere platformen for Landsbyrådet og sikre, at de var med på at samle alle ideerne digitalt og at de også selv ville deltage og bidrage digitalt. Dernæst afholdt kommunen en workshop for borgerne i landsbyen. I alle arbejdsgrupper på workshoppen var der en repræsentant fra Landsbyrådet, som allerede kendte platformen og som kunne medvirke til at notere ideerne direkte ind på platformen under mødet. Det gav Landsbyrådet et særligt ejerskab til platformen, men viste også de andre borgere, at det var let at komme på platformen, og at der var borgernes idéer og platform – ikke forvaltningens eller politikernes.

Let for borgerne

Allerede på vores første workshop fik vi rigtig mange input fra borgerne, og vi kunne se flere af borgerne efterfølgende arbejdede videre med ideerne og tilføjede nye ideer. Vi sendte også et link ud i e-boks og fik et nyt hold borgere med på platformen derigennem

siger Marie Vang.

Projektlederen fortæller, at Landsbyrådet derudover har gjort en stor indsats for at engagere borgere på platformen. Landsbyrådets medlemmer har løbende opfordret borgerne til at lægge deres ideer ind på platformen på de lokale sociale medier, men har også taget initiativ til en lokal event, hvor Landsbyrådet har hjulpet andre borgere med at oprette profiler og skrive deres idéer direkte ind på platformen.

På den måde har platformen også fungeret som et redskab for Landsbyrådet til at engagere andre beboere i landsbyen på en nem måde.

“Platformen giver transparens, fordi alle kan se alle input og alle kan se, hvordan opbakningen er til ideerne fra de andre landsbybeboere via deres likes og kommentarer”

siger Marie Vang.

Det samme kan politikerne, når borgernes input skal behandles og helhedsplanen for området skal udvikles. Alle politikere i Roskilde Kommune er blevet introduceret til platformen, og nogle af politikerne har også medvirket i de workshops med borgerne, hvor de første ideer blev indsamlet.

Alt er samlet ét sted

Nu skal de mange idéer fra borgerne i Gundsømagle bearbejdes til en samlet helhedsplan og undervejs vil de borgerne, som har bidraget til processen blive opdateret på fremdriften og de politiske beslutninger via platformen. På den måde fungerer platformen som et anker for al kommunikationen omkring helhedsplanen for Gundsømagle.

“Det er både enkelt og praktisk og en af de store fordele ved at anvende platformen som anker for borgerinddragelsesprocessen”

siger en tilfreds Rune Stæhr.