Har du nogensinde logget ind på et dashboard og følt dig skræmt af alle tallene på din skærm? Du er ikke alene. Når du forsøger at måle effektiviteten af jeres borgerinddragelse, er udfordringen at gennemgå alle de mange tilgængelige målinger og analysere de mest relevante, så I kan få en indsigt, der kan bruges til konkret handling. 

For at hjælpe dig med at måle effektiviteten af jeres platform til borgerinddragelse – og forbedre den om nødvendigt – har vi samlet en liste over 5 nye metoder til målinger, som du kan følge. Sådan her gøres det!

1. Den samlede rækkevidde af jeres kommunikation om projekter på platformen

Opsøgende kampagner i lokalsamfundet, der gennemføres i forbindelse med et nyt projekt, er normalt de vigtigste drivkræfter for at skabe engagement fra borgerne. Det er vigtigt at holde styr på det samlede antal personer I når med jeres forskellige kommunikationsaktiviteter, for at forstå projektets samlede resultater. Uanset om det er aviser, postkort, websteder, e-post eller sociale medier I anvender, giver registrering af rækkevidden af de enkelte kommunikationskanaler, som I anvender jer en fornemmelse af deres effektivitet. 

Du kan sammenligne disse data med platformens web-analyser og se, hvor de besøgende kommer fra – det er jeres trafikkilder. Hvis kun få personer kommer fra en bestemt kilde, kan du enten foretage de nødvendige justeringer af den kommunikation, I bruger til den pågældende kanal, eller beslutte at flytte fokus til kanaler, der tiltrækker flere besøgende. 

2. Konverteringsprocenten fra besøgende til registrerede brugere

Jeres platform er kun effektiv, hvis de borgere, der besøger platformen, rent faktisk registrerer sig for at deltage. Hvis kun et begrænset antal registrerer sig, bør du gennemgå den projektside, som I sender de besøgende til, og enten gøre det mere klart, hvorfor det er relevant for dem at deltage, eller forbedre registreringsoplevelsen. Jo flere registreringsdata I f.eks. beder om, jo højere er tærsklen for at registrere sig. Gennemgå længden af tilmeldingsformularen; har I virkelig brug for alle disse oplysninger til dette projekt?

CitizenLab’s Dashboard over besøgende hjælper jer f.eks. med at forstå jeres registrerede brugere bedre ved at udforske deres demografiske profiler.

Et tip til at få flere brugere til platformen

Ud fra vores erfaring med at arbejde med over 400 lokale byer og kommuner verden over er en af de vigtigste indikatorer for en meget engagerende platform antallet af projekter, som borgerne kan deltage i. På den ene side antallet af emner, som borgerne kan give deres feedback på, og på den anden side de forskellige måder, hvorpå de kan give deres mening til kende. Jo flere muligheder borgeerne har for at engagere sig, jo mere sandsynligt er det, at de vil registrere sig og blive hængende for at engagere sig yderligere – også i andre projekter. Desuden er det bedste praksis for at tiltrække flere forskellige borgere, at tilbyde forskellige niveauer af inddragelsesmuligheder lige fra nemme afstemninger og workshops, til længerevarende projekter som klimahandlingsplaner og høringer.

3. Antallet af aktive deltagere 

Målet for mange borgerinddragelsesplatforme er ofte antallet af borgere, der indsender idéer, kommenterer og/eller stemmer. Det er altid godt at se nærmere på dette tal for at forstå brugernes adfærd på platformen. Du kan f.eks. se, hvem der engagerer sig i hvilke emner for at forstå, hvilke projekter, der er de vigtigste for jeres borgere. 

CitizenLab Bruger Dashboard, der viser platformens demografiske sammensætning

4. Antallet af løbende dialoger

For at sikre, at deltagerne bliver ved med at være engagerede, skal I løbende pleje jeres digitale fællesskab. Den bedste måde at gøre dette på er ved at anvende forskellige de kommunikationsmuligheder på platformen. Overvej at give en officiel opdatering om de input og ønsker, som borgerne har delt, eller giv statusopdateringer om jeres igangværende projekter. Dette kan skabe yderligere engagement i jeres projekt og sikre, at borgerne ved, at de bliver hørt og taget i betragtning i beslutningsprocessen. 

CitizenLabs oversigtsdiagram, der viser den procentdel af input fra lokalsamfundet, som Kommunen har givet feedback på

Når I ser, at engagementet falder i løbet af et projekt eller en høringsproces, kan I øge det med en e-mailkampagne eller SMS-kommunikation til de personer, der tidligere har beskæftiget sig med projektet eller et lignende emne. Det kan I gøre med få klik i administrationsmodulet. 

5. Platformens repræsentativitet

Endelig er en anden vigtig måleenhed platformens repræsentativitet. Hele jeres lokalsamfund bør være godt repræsenteret på jeres platform, hvis I ønsker at træffe virkelig inkluderende og retfærdige beslutninger. Dashboardet for repræsentativitet i administrationsmodulet på CitizenLab’s platform gør det nemmere end nogensinde før at lave denne måling.

Dashboardet giver et hurtigt overblik over jeres repræsentativitet både på platform og projektniveau baseret på demografiske data såsom køn, alder, uddannelse, bopæl eller andre oplysninger om lokalsamfundet, der er indsamlet i registreringsfasen, sammenlignet med jeres kommunes faktiske data.

CitizenLabs repræsentations-dashboard, der viser repræsentativiteten af et bestemt projekt

Ved hjælp af dette dashboard kan du sammenligne jeres indsats med digital borgerinddragelse med jeres fysiske borgerinddragelsesaktiviteter for bedre at forstå deltagernes demografiske profiler og om nødvendigt lave ekstra målrettet opsøgende arbejde til visse grupper. 

Få mere at vide om, hvordan CitizenLab bidrager til at gøre samfundsengagementet mere repræsentativt

Forbedre borgerinddragelsen gennem bedre sporing 

Nøglen til et vellykket engagement på platformen er konstant at spore og måle (dybden af) engagementet ved hjælp af målinger som de 5, vi har gennemgået i denne artikel. Når I ser tegn på et dybere engagement – f.eks. flere deltagere eller mere kontinuerlig deltagelse – kan I identificere de metoder, emner og opsøgende strategier, der fungerede godt for borgere, så I kan gøre det igen. Læs mere om at måle og øge projekternes succes: