På det seneste har deltagende budgettering været et samtaleemne i mange kommuner. Det ville være en fejltagelse at se bort fra denne metode, som kan være en effektiv metode til at gøre borgerinddragelsen mere tilgængelig og gennemsigtig. CitizenLab-platformen giver kommuner og regeringer verden over mulighed for at oprette og implementere deres helt egne skræddersyede proces for borgerbudgettering. Denne artikel har til formål at præsentere tre forskellige processer, som inspiration til fremtidige projekter.

Deltagende budgettering til delegering af skatteindtægter

For at takle deres boligkrise implementerede regeringen i Vancouver, Canada en ‘Empty Homes’ skat, der lagde yderligere 1% af den vurderede skattepligtige værdi på ejendomme, der blev betragtet som ledige eller underudnyttede. Målet med denne skat var at tilskynde ejendomsejere til at genudleje tomme boliger.

Det første år hvor skatten blev indført, blev der rejst $38 millioner, og efter fratrækning af det første års implementeringsomkostninger, blev de resterende indtægter brugt til bolig-initiativer, som prismæssigt var til at overkomme. Det er her, den deltagende budgettering kommer ind i billedet. Vancouver’s regering lancerede deltagende budgettering gennem CitizenLab-platformen for at give borgerne mulighed for at dele deres ideer om, hvordan skatteindtægterne skulle anvendes. Borgerne bidrog via platformen med 140 ideer og 423 kommentarer på hvordan regeringen og borgerne i fællesskab kunne bidrage til at takle boligkrisen.

Deltagende budgettering til forbedring af kvarteret

Deltagende budgettering er ikke nyt for Sydamerika, som introducerede metoden for første gang nogensinde i Porto Alegre, Brasilien. Praksissen er nu blevet udvidet hele vejen til Peñalolén, Chile, en af mange byer, der implementerer denne inddragelsesmetode, for at give borgerne mulighed for at få en direkte rolle i forbedringen af deres lokalsamfund.

Peñaloléns regering brugte CitizenLab-platformen til at gennemføre en 6-trins deltagende budgetteringsproces, hvor de først annoncerede og forklarede processen, derefter fortsatte med at indsamle og gennemgå ideer for til sidst at ende med evalueringen af planerne for de mest perspektivrige ideer. Kriterierne, som ideerne skulle opfylde var, at de havde en maksimal pris på $50.000 og lå indenfor det overordnede tema om at forbedre det offentlige rum. Samlet set fremsatte borgerne i Peñalolén 160 ideer og 120 kommentarer.

Deltagende budgettering som en løftestang for innovation

Borgere i Rueil-Malmaison er næsten blevet eksperter i borgersamarbejde. Byen involverer kontinuerligt sin befolkning i offentlige beslutningsprocesser. Det seneste projekt på byens platform er et deltagende budgetteringsprojekt på €200.000, hvor målet er at generere og derefter finansiere innovative ideer.

Byen Rueil valgte et temmelig kort tidsrum til projektperioden (6 uger). I betragtning af borgernes deltagelse og mobilisering på platformen, blev det ikke nødvendigt at forlænge indkaldelsen af projekter til flere måneder. Ideerne blev behandlet og klassificeres efter tema. Borgerne fik derefter mulighed for at udvælge deres yndlingsprojekter inden for hvert tema.

Blot tre eksempler blandt mange

Deltagende budgettering er et fleksibelt værktøj, der kan inkluderes i en række forskellige scenarier. Investeringsforslag kan komme fra borgerne, men også fra foreninger, private aktører eller den offentlige sektor. Deltagende budgettering bør således ikke opfattes som et middel til at afsætte ”overflødige” eller ”overskydende” budgetter – det er et værktøj til en inddragende og gennemsigtig budgetteringsmetode, som har evnen til at styrke båndet mellem kommuner og deres borgere.